Toyota Avensis T250 T251 2003-2008

Second generation

avensis 2003

2003 (Jan) 2004 2005 2006

avensis 2006

Restyling 2006 2007 2008 (Nov)

Motor
1600cc ZZT250 1/03-11/08 1,6i 16V (3ZZ-FE)
1800cc ZZT250 1/03-11/08 1,8i 16V (1ZZ-FE)
2000cc AZT250 1/03-11/08 2,0i 16V (1AZ-FE, 1AZ-FSE)
2400cc AZT251 9/03-11/08 2,4i 24V (2AZ-FSE)

Diesel
2000cc ADT250 5/06-11/08 2,0TD 16V (1AD-FTV)
2400cc ADT251 4/05-11/08 2,2TD 16V (2AD-FTV)